• Πισίνες

  Στεγάνωση & Τελική Επιφάνεια
 • Στεγάνωση

  Polyurea aromatic 2C
 • Ανοδική Υγρασία

  Λύση με ενεργή ηλεκτρόσμωση ELO System
 • Θερμομόνωση

  Πολυουρεθάνη Spray PU45
 • Δάπεδο

  Δάπεδο Polyaspartic
 • Δάπεδα

  Τσιμεντοκονία κλίσεων
 • Δάπεδα

  Χαλαζιακά Δάπεδα Poly Quartz
 • Επισκευές

  Επισκευές Φερόντων Στοιχείων

Καλωσήλθατε

στην ιστοσελίδα της Diatec

Είμαστε τεχνικοί, με εξειδίκευση σε σύγχρονα συστήματα πιστοποιημένων υλικών, με σκοπό την προστασία ή την επισκευή όλων των στοιχείων που απαρτίζουν μια τεχνική κατασκευή.

Προστατεύουμε ή επισκευάζουμε αποτελεσματικά στοιχεία, τα οποία αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, οπτοπλινθοδομές, στοιχεία ξηράς δόμησης(πχ. γυψοσανίδες), σύμμικτες κατασκευές (μέταλλο, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα) ή και μεταλλικές κατασκευές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωή τους, με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Η προστασία στοχεύει: 1) στην αποφυγή διάβρωσης των στοιχείων κατασκευής από νερό και αέρα, 2) στην αποφυγή θερμοκρασιακών μεταβολών και 3) στη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Το τελευταίο μειώνει το κόστος λειτουργίας της κατασκευής, με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Για όλα τα παραπάνω η εταιρεία μας διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό με σοβαρή τεχνογνωσία του αντικειμένου, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Στόχος μας είναι να δίνουμε οριστικές και οικονομικές λύσεις στα όποια τεχνικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παγκοσμίως.

Η συνεχής έρευνα, μελέτη και εκπαίδευση στην εφαρμογή αυτών των υλικών, εγγυάται την επιτυχία του στόχου.

Αναθέστε μας το τεχνικό σας πρόβλημα και εμείς σας εγγυόμαστε τη λύση.

Diatec
Συστήματα Προστασίας Κατασκευών

Αττική - Ήπειρος - Κέρκυρα - Πάρος - Μύκονος